ثبت شکایات

برای ثبت شکایات از بخش تماس با ما استفاده نمایید

شکایات فقط از طریق ایمیل سایت انجام می پذیرد

لطفا مورد شکایت خود را به طور کامل بیان نمایید

ما حتما رسیدگی خواهیم کرد.

آدرس ایمیل سایت:

jafari3737@gmail.com

قبل از ثبت شکایت لطفا بخش قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید

با تشکر از حسن انتخاب شما